V roce 2011 a 2012 se podaly žádosti o dotace na následující projekty:

Projekt „Plus mínus padesát – volnočasová přírodní zóna Koloseum“

  • Předpokládaný celkový rozpočet: 21 449 396,69 Kč
  • Celkové způsobilé investiční výdaje: 17 770 187,35 Kč
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 3 679 209,34 Kč

Tento projekt má hlavní cíl – revitalizaci bezprostředního okolí objektu Kolosea. Dále využití prostor, zejména v místě stávajícího parku a parkovacích ploch, k vytvoření podmínek pro aktivní  sportovní i kulturní vyžití a občerstvení, včetně hygienického zázemí. Sloužit by měl především seniorům, matkám s dětmi, zdravotně handicapovaným spoluobčanům a mládeži. Pro každou z těchto věkových kategorií budou vytvořena stylová zákoutí s množstvím sportovních i zábavních pomůcek. Rovněž zeleň bude zásadním způsobem obnovena. Informační tabule budou pravidelně informovat o dění v Koloseu. Uvažuje se o celoročním provozu. 

Technické zhodnocení stavby MCU KOLOSEUM, o. p. s. 

  • Předpokládaný celkový rozpočet: 9 657 507,00 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje - podpora z OPŽP: 5 914 451,00 Kč 
  • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: 3 743 056,00 Kč

Předmětem projektu je technické zhodnocení stavby „Koloseum v Liberci – Nové Pavlovice“. Realizace tohoto projektu zajistí snížení provozních nákladů celého areálu Kolosea ve vztahu 
k energetické a tudíž i finanční náročnosti o cca 25 až 30%, a to zejména zateplením celého objektu (fasády, střechy), výměnou výplní otvorů (dveří, oken, prosklených stěn) a přechodem 
na vlastní plynovou kotelnu na zemní plyn. Budoucí nadstavbou tohoto projektu je instalování vlastní kogenerační jednotky.