Náhradní plnění

Společnost MCU KOLOSEUM je zaměstnavatelem, který zaměstnává více jak 50% zaměstnanců s handicapem.

Náhradní plnění je nástroj podpory pro vytváření a udržení pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Povinnosti zaměstnavatelům ukládá zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který doznal s účinností od 1. 1. 2012 zatím nejhlubší změny u nástrojů podpory zaměstnanosti (část III.) při zaměstnávání osob zdravotně postižených (OZP) za dobu celé dosavadní platnosti.

Zákonem je stanovena povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu. Povinný podíl zdravotně postižených osob zákon stanovuje ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců (§ 81 odst. 1). Povinný podíl se počítá z celkového počtu zaměstnanců organizace. Neurčuje se tedy dílčím způsobem podle jednotlivých pracovišť.

Zaměstnavatel může využít těchto tří možností, aby splnil svou zákonnou povinnost:

  1. Přímé zaměstnávání osoby se ZP. V takovém případě se osoba se ZP s TZP započítává 3x. Statut osoby se ZP je dán rozhodnutím ČSSZ a nelze ho zaměňovat s průkazkami ZTP vydanými pro jiné účely.
  2. Zákonným odvodem výši 2,5 násobku průměrné mzdy stanovené zvláštním právním předpisem. Konkrétní částka se mění pro každý rok a vyhlašuje se vždy ve VI. čtvrtletí kalendářního roku.
  3. Možnost započíst ekvivalent odebrané produkce (výrobků, služeb), který je možno považovat za tzv. "náhradní plnění". Tento ekvivalent se nově stanovuje ve výši sedminásobku průměrné mzdy.

Zákazníci naší společnosti mohou odběrem našich výrobků a služeb z chráněných dílen ( odběr a dovoz obědů, příprava rautů, prodej drobných výrobů, zpracování IT dat…) získat náhradní plnění pro zápočet do povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle Zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a souvisejících předpisů.