O společnosti

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

bylo založeno na základě rozhodnutí zakladatelů společností:
Sdružení Czech Handicap - Liberec a Mobilis občanské sdružení Praha dne 1. 10. 1999.

Statutárním orgánem společnosti je ředitel společnosti, který je jmenován správní radou.

Správní rada je tříčlenná, kontrolním orgánem je rovněž tříčlenná Dozorčí rada. Složení první Správní rady a první Dozorčí rady jmenovali zakladatelé společnosti MCU, o. p. s. 

Zakládací listinou a statutem společnosti bylo jako hlavní obecně prospěšnou činností stanoveno:

 • Zajišťovat úplnou integraci lidí s omezenou mobilitou do společnosti v souladu se zákony, mezinárodními úmluvami a závazky České republiky a v souladu s vlastními projekty.
 • Poskytovat  a  zprostředkovávat  služby v  oblasti  poradenské,  vzdělávací,  kulturní, sportovní,  rehabilitační  a  zdravotní  pro  osoby  s  omezenou  mobilitou a osoby zdravotně handicapované i dalším subjektům ve prospěch těchto osob a v zájmu veřejném.
 • Provozovat  chráněné  dílny platnými právními předpisy v  souladu  se  živnostenským  zákonem  a  dalšími  obecně platnými právními předpisy

Vedlejší doplňkovou činností společnosti je:

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci živností volných
 • Reklamní a propagační činnost
 • Provozování cestovní kanceláře
 • Hostinská činnost
 • Pronájem věcí movitých
 • Ubytovací služby
 • Kopírovací práce
 • Poskytování služeb osobního charakteru (osobní asistence)
 • Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Silniční motorová doprava osobní