PODĚKOVÁNÍ LIBERECKÉMU KRAJI 05. 06. 2017

Sociální služba osobní asistence byla v roce 2017 podpořena z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV ve výši 

1 898 000,- Kč. 

 

 

Děkujeme za poskytnutou dotaci dle smlouvy číslo OLP/4617/2016 ve výši 62.000,- Kč z rozpočtu Libereckého kraje.

O nás

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Více informací


Kontaktujte nás
(+420) 485 124 336