Cestovatelský festival Liberec 8.- 9.4.2017 07. 04. 2017

Cestovatelský festival Liberec se uskuteční v rozsáhlých prostorách libereckého Kolosea.
Přijďte navštívit tuto zajímavou akci, kde se setkáte se s cestovateli a cestovatelkami, kteří navštívili různé kouty světa .

Můžete se těšit na Jakuba Vágnera, Lukáše Matějčka, Lucii a Michala Jonovi, Václava Sůru, Jirku Moskala, Kateřinu Karáskovou a Honzu Révaie s Pavlem Liškou.
Celým víkendem Vás bude provázet Radka Myšková.

O nás

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Více informací


Kontaktujte nás
(+420) 485 124 336