Vánoční přání 24. 12. 2015

Vážení přátelé, 
srdečně Vám přejeme
ať nádherné svátky máte,
štěstí a pohodu si užíváte,
radost,lásku,zdraví 
- každému, kdo s námi rád slaví.
Klidné Vánoce a vše nejlepší v roce 2016 


přeje kolektiv MCU KOLOSEUM o.p.s.

O nás

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Více informací


Kontaktujte nás
(+420) 485 124 336