Seznamte se - naše nové logo ! 30. 03. 2015

V Koloseu se nám daří měnit technické zázemí budovy, renovovat park v bezprostředním okolí a pozadu nezůstává ani naše elektronická prezentace. Jsme potěšeni, že vám tímto představujeme naše zbrusu nové logo !

Co všechno naše logo symbolizuje?

"Tvar loga společnosti MCU Koloseum symbolizuje budovu samotného Kolosea, kde společnost sídlí a kde vyvíjí všechny své aktivity. Svým tvarem však připomíná i stavbu mostu. Je složeno z lidí držících se kolem ramen, kteří se vzájemně podporují a společně tak vytváří zmíněný most. Logo jasně symbolizuje snahu společnosti MCU o integraci lidí jakkoli znevýhodněných a jejich zapojení do běžného, avšak aktivního života. Barevnost loga je veselá a optimisticky laděná, což podtrhuje snahy společnosti o propojení lidí všech věkových i sociálních skupin. Design loga působí přátelským a hravým dojmem. Pro diváka je tak jednoduše čitelný a má na něj pozitivní vliv." Říkají o logu jeho tvůrci ze společnosti Father & Sons Vision.

 

Chybět nebudou ani brandové značky, které představují naše činnosti:

"Jako doplňkový prvek vizuálního stylu společnosti slouží konturové rastry vytvořené ze souboru symbolů čerpaných z idejí a nabídek Kolosea. Specifikem společnosti MCU je pestrá nabídka služeb. Tak oslovuje nejen své klienty, ale i široký okruh obyvatel Liberce.
Rastry nemají pevně daná pravidla rozložení jednotlivých značek, avšak vždy se snažíme o vyváženou kompozici respektující specifika konkrétního umístění. Symboly se nepřekrývají a jsou rozloženy v mřížce nebo linii. Rytmus střídání barev brandu vychází z barevnosti loga.
Umístění brandu na prvku nemá pevně daná pravidla, avšak vždy se snažíme o vyváženou kompozici respektující specifika konkrétního umístění. Nejčastěji se tak jedná o linii prvků umístěnou blízko spodního okraje.
Doplňující grafický prvek lze použít samostatně v jednoduché nebo zrcadlové variantě. Tento prvek je také vhodný pro podkladové plochy, tapety." dodávají grafici.

S novými motivi se budete postupně setkávat nejen na našem webu a FB stránce, ale také v propagačních materiálech, v naší budově a parku, na oblečení našich pracovníků nebo na prezentačních předmětech. Děkujeme za spolupráci společnosti Father & Sons Vision (www.fsvision.cz

O nás

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Více informací


Kontaktujte nás
(+420) 485 124 336