Liberecké Koloseum - pomoc těm, kteří to potřebují i zábava pro celou rodinu 26. 09. 2014

Co si představíte pod pojmem OSOBNÍ ASISTENCE? Pomoc, péči, podporu nebo důstojně prožitý život lidí s handicapem, či jiným znevýhodněním? Tohle všechno a ještě mnohem více se skrývá pod terénní sociální službou osobní asistence v libereckém Koloseu. Více informací přinášíme v rozhovoru s paní Bc. Hanou Hasoňovou, vedoucí osobní asistence a hlavní sociální pracovnicí této terénní sociální služby. Hanka je motorem, tělem i duší pro osobní asistenci i celý kolektiv Kolosea.

...více čtěte na: 

http://sdeleni.idnes.cz/liberecke-koloseum-pomoc-tem-kteri-to-potrebuji-i-zabava-pro-celou-rodinu-1l9-/liberec-sdeleni.aspx?c=A140924_125129_liberec-sdeleni_ahr

O nás

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Více informací


Kontaktujte nás
(+420) 485 124 336