Parkování u Kolosea - bezpečné a s navýšenou kapacitou 15. 09. 2014

Díky rekonstrukci venkovních prostor Kolosea Vám již nyní můžeme nabídnout nové, bezpečné a dostatečné parkovací plochy, a to jak u hlavního vchodu, tak z pravé strany budovy (u vstupu do parku). 

Těšíme se, že je otestujete hned na první velké akci - 1. října - pořad Felixe Holzmanna.

O nás

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Více informací


Kontaktujte nás
(+420) 485 124 336