Venkovní park Kolosea - dříve jen nepořádek, nyní lákavá a bezpečná relaxační zóna 20. 08. 2014

Vzpomínáte si na minulé léto, kdy projít kolem naší budovy byl pro maminku s kočárkem nebo seniora nadlidský výkon? Tyto času už budou dávno zapomenuty a tato fotografie je již minulostí ! 

Rekonstruujeme co nám síly stačí a část parku již dostává k nepoznání nové obrysy.

Čekají vás nové sportovní i kulturní atrakce, venkovní občerstvení i nové hygienické zázemí.

O nás

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Více informací


Kontaktujte nás
(+420) 485 124 336