PLUS MÍNUS PADESÁT – Volnočasová přírodní zóna Koloseum 28. 02. 2014

Předmětem projektu je obnova nevyužívaného, zanedbaného areálu v bezprostřední blízkosti Kolosea v lokalitě Nové Pavlovice a jeho přizpůsobení současných technickým a estetickým standardům za využití přírodního potenciálu lokality. 

V současné době nejsou plochy parku a lesoparku vzhledem ke špatnému celkovému stavu veřejností vůbec využívány. Cílem projektu je proto otevřít prostor veřejnosti a nabídnout nově vzniklý areál co nejširšímu spektru uživatelů. Realizací projektu dojde k úpravě zeleně, vyčištění území, vykácení náletů, instalaci veřejného osvětlení a zabezpečovacího kamerového systému, úpravě a výstavbě přístupových komunikací a cest, instalaci mobiliáře a zázemí areálu, vybudování letního amfiteátru s krytým jevištěm a zčásti i krytými sedačkami, zbudování dětského hřiště, sportovně relaxačních ploch a outdoor fit centra určeného především seniorům, handicapovaným a rehabilitujícím osobám všech věkových kategorií. 

Technické zázemí vznikne přestavbou stávajících menších objektů na území areálu. Revitalizací dojde k zatraktivnění Nových Pavlovic a celého města Liberce.

O nás

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Více informací


Kontaktujte nás
(+420) 485 124 336