Konference k IPRM Liberec 04. 12. 2013

Ve středu 4. prosince 2013 proběhla v Lázních Oblastní galerie Liberec již čtvrtá konference k IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“. Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti měli možnost získat další informace o probíhajících i ukončených projektech. V druhé části odpoledne volně navázala druhá část konference – Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Setkání se zúčastnili zástupci města Liberce, odborná i laická veřejnost a také média.

Liberecké Koloseum je v současné době účastníkem projektu Plus mínus padesát, volnočasová přírodní zóna Koloseum. Předmětem projektu je obnova nevyužívaného, zanedbaného areálu v bezprostřední blízkosti Kolosea v lokalitě Nové Pavlovice a jeho přizpůsobení současným technickým a estetickým standardům za využití přírodního potenciálu lokality.

Nově se ucházíme také o projekt Rekonstrukce vnitřních prostor stávajícího objektu, který byl tématem středeční konference. Jedná se o prostředky na rekonstrukci, obnovu a vybavení tak, aby byl objekt libereckého Kolosea zpět v dobrém stavebně technickém stavu a vyhovoval moderním požadavkům na pořádání kulturních a sportovních akcí. Jedná se především o rekonstrukci vytápění, elektroinstalací, osvětlení, podlah a obnovu nábytku.

 

Rozpočet: 15.494.050 Kč

Období realizace: od 12/2013 do 05/14

Zdroj spolufinancování: Regionální operační program NUTS II Severovýchod – 2.1

Vlastní podíl: 1.920.750 Kč

 

Bližší informace najdete také na:

http://www.genusplus.cz/zpravodajstvi/liberec-projektum-iprm-se-venovaly-dve-konference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nás

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Více informací


Kontaktujte nás
(+420) 485 124 336