2. jarní benefiční ples 21. 03. 2014 Začátek: 20:00

Host večera: ABBA STARS, jeden z nejúspěšnějších revivalů

Předtančení: skupina Diamonds Liberec, studio orientálního tance Liberec Mariam

Večerem provází: tisková mluvčí MCU Koloseum, o.p.s. Jana Šrýtrová

Hraje a zpívá: Big "O" Band.


Zakoupením vstupenky podpoříte obecně prospěšnou společnost MCU KOLOSEUM, o.p.s, která zaměstnává handicapované. Výtěžek ze vstupného bude použit na nákup vybavení chráněné dílny gastro.

Rezervace vstupenek

O nás

MCU KOLOSEUM, o. p. s. si klade za cíl poskytovat především zaměstnání osobám se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Naše společnost jim tím umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu. Nabízíme také další obecně prospěšné služby, jako je např.: osobní asistence, rozvoz obědů pro seniory a handicapované občany, poradna pro handicapované osoby, prodej a zapůjčení kompenzačních pomůcek, digitální tisk i kopírování. Více informací


Kontaktujte nás
(+420) 485 124 336